Wyniki naszych obserwacji

wnioski-1

GRUPY DŁUGOŚCI ŻYCIA

Jak w każdej populacji psów, niektóre w sposób naturalny żyją krócej, niż inne, a niektóre psy żyją dłużej niż przewidujemy. Dlatego jednym z głównych kroków w przekazaniu istotnych ustaleń z naszych obserwacji była identyfikacja trzech różnych grup długości życia, do których można zaklasyfikować wszystkie psy według ich wieku. Pierwszym zadaniem było zwrócenie się do niezależnych ekspertów* z prośbą o pomoc w ustaleniu, co można uznać za typową długość życia (wiek w latach) psów rasy labrador retriever. Eksperci przejrzeli dane naukowe dla ponad 2 000 labradorów i stwierdzili, że typowa długość życia dla tej rasy wynosi 12 lat. Następnie, w oparciu o ten wiek, utworzone zostały trzy różne grupy długości życia: Przewidywana, Długa i Wyjątkowa. Najstarszą grupę, z Wyjątkową Długością Życia 15,6 i więcej lat, ustalono stosując niezależnie uzgodnioną metodę polegającą na dodaniu 30% do średniej długości życia tej rasy psów, w celu ustalenia wieku, który moglibyśmy później nazwać Wyjątkowym (12 + 30% = 15,6).

OSIĄGNIĘCIE WYJĄTKOWEGO WIEKUwyniki copy

Przeglądając wyniki, stwierdziliśmy, że 28% z 39 psów (11 osobników) osiągnęło lub przekroczyło wyjątkowy wiek 15,6 lat, gdzie najstarszy z obserwowanych labradorów skończył 17,7 lat w momencie, kiedy przygotowywano ten artykuł; co ważniejsze, wszystkie te labradory były zdrowe i pełne życia. W rzeczywistości, trzy labradory przekroczyły 16 lat życia, trzy ukończyły 17, i blisko 90% psów (35 osobników) faktycznie osiągnęło lub przekroczyło typowy wiek 12 lat. Co mówią nam te liczby i procenty o tajemnicach wysoce udanego starzenia?

DLACZEGO NIEKTÓRE PSY OSIĄGAJĄ WYJĄTKOWY WIEK?

Na podstawie naszych wstępnych obserwacji wszystkich tych psów ustaliliśmy, że w ciągu pierwszych 13 lat życia psy, które osiągnęły WYJĄTKOWĄ DŁUGOŚĆ ŻYCIA (15,6 i więcej lat) przybrały mniej tkanki tłuszczowej, i utraciły mniej masy ciała (w tym czystej masy mięśniowej) niż psy, które naturalnie osiągnęły tylko PRZEWIDYWANĄ długość życia (wiek 9 do 12,9 lat). Wnioski te są zgodne z podobnymi wynikami innych obserwacji u psów, co do tego, że zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej, i zmniejszająca się masa ciała (np. utrata czystej masy mięśniowej) może negatywnie wpłynąć na długość życia psa. Stwierdziliśmy, że na wiek, jaki pies ostatecznie osiągnął, nie miała wpływu jego płeć ani to, w jakim wieku został on wysterylizowany.

GŁÓWNE ZALECENIE

W oparciu o te obserwacje zalecamy utrzymywanie beztłuszczowej masy ciała psa przez cały okres jego życia. Nie oznacza to, że pies ma być chudy, a raczej należy dopilnować, aby jego masa ciała oraz poziom kondycji były jak najbardziej zbliżone do idealnych, bez nadmiernego przyrostu tkanki tłuszczowej, starając się utrzymać masę mięśniową. Zawsze możesz zwrócić się do swojego weterynarza, aby pokazał Ci, jak należy oceniać i kontrolować poziom kondycji fizycznej twojego psa.

ZDROWE I PEŁNE ENERGII ŻYCIE:

Co ważne, zdrowie i witalność wszystkich jedenastu psów w najstarszej WYJĄTKOWEJ grupie wciąż utrzymywały się na wysokim poziomie, i psy te nadal były pełne życia, aktywne, socjalizowane i bardzo oddane swoim opiekunom i grupom społecznym, pomimo osiągnięcia wieku 16 i 17 lat. Ponadto, wielu niezależnych weterynarzy i entuzjastów psów rasy labrador retriever, którzy mieli kontakt z tymi psami, w sposób naturalny zakładało, że były one trzy do czterech lat młodsze niż faktycznie. Ich założenia opierały się na ocenie ogólnej kondycji, poziomie aktywności i interaktywnym zachowaniu tych psów, pomimo ich zaawansowanego wieku.

* Niezależni eksperci
Dr Jan Bellows, DVM, DAVDC, DABVP, FAVD
Dr Carmen M.H. Colitz, DVM, PhD, DACVO
Dr Donald Ingram, PhD
Profesor Stanley L. Marks, BVSc, PhD, DACVIM, DACVN
Dr Sherry L. Sanderson, DVM, PhD, DACVIM, DACVN
Dr Julia Tomlinson, BVSc, PhD, DACVS, CCRP, CVSM